Skapa lärandematriser med LMX!

av John Lovén

Denna sida beskriver programmet LMX som du laddar ner och installerar på din dator. Det sker inte längre någon aktiv utveckling av detta program. LMX kommer istället flytta till webben i form av hemsidan lmx.nu. Pilotskolor har redan börjat få tillgång till lmx.nu och den kommer släppas till en större publik under våren 2018. lmx.nu har en mängd fördelar jämfört med programmet som beskrivs här, såsom tillgång till samtliga kunskapsöversikter och möjlighet att dela lärandematriser mellan lärare. Har du frågor om lmx.nu är du välkommen att skicka ett mail till john.loven@lmx.nu.

Om du läst boken ”Lärandematriser – att få eleven att förstå” eller bara snubblat in på denna hemsida och börjar sätta dig in i vad lärandematriser är för något, så inser du säkert också styrkan i att använda detta som verktyg i ditt och elevernas lärande. För att göra det enklare att använda lärandematriser har jag i samarbete med Johan skapat programmet LMX. Det är en programvara som gör det lättare för dig som lärare att skapa egna lärandematriser.

Vad?

LMX är ett program för lärare, så att du kan skapa lärandematriser till dina elever.

Varför?

Som lärare har du möjlighet att skapa lärandematriser precis hur du vill; du kan tex använda Microsoft Word eller Excel, eller helt enkelt rita dem med papper och penna. Huvudsyftet med lärandematriser är att visa och beskriva såväl mål som uppgifter i skolan så tydligt och begripligt som möjligt för eleven. För lärare är det viktigt att kunna skapa sådana lärandematriser snabbt, enkelt och enhetligt. Därför tjänar LMX två syften:

Förenkla för eleven

Alla lärandematriser du skapar i LMX följer den grafiska layout av lärandematriser som grundaren formulerat principerna för.  Den är designad för att göra lärandematrisen maximalt enkelt att läsa och tolka. Denna layout utformas per automatik när du skapar dina lärandematriser i LMX, allt för ökad elevförståelse.

Förenkla för läraren

När du som lärare skapar dina lärandematriser med LMX kan du välja kunskapskrav och formulera kriterier som du vill, och samtidigt alltid vara säker på att lärandematrisen du skapar får en optimal layout. Du kan därför lägga all tid på kriterieformulering och lärande, istället för på grafik. Kunskapskraven du har att välja på finns dessutom direkt tillgängliga i programmet, så att du som lärare slipper klippa och klistra material från olika källor; allt finns samlat i LMX!

Hur?

För att kunna köra LMX krävs det att du har Java 7 (eller senare version) installerat på datorn. Om du inte redan har det så kan du ladda ner och installera den senaste versionen av Java här.

För att ladda ner och köra LMX klickar du på länken nedan för att ladda hem filen LMX_installer.exe. Öppna denna fil för att installera LMX. LMX finns för närvarande bara tillgängligt att använda på Windows-datorer.

Vad kostar det?

LMX i dess nuvarande form är helt gratis. När du laddar ner LMX får du dock endast tillgång till kunskapsöversikten för Svenska, åk 4-6. Det innebär att du bara kan göra lärandematriser utifrån kunskapskraven i detta ämne. Man kan därför se den LMX du laddar ner för en prova-på-version, för att kunna testa runt med programmets olika funktioner och se hur det fungerar. Under 2016 har skolor över hela landet valts ut för att få testa LMX fullt ut. Skolor som satsar på långsiktig skolutveckling utifrån lärandematriser. Lärarna får då tillgång till kunskapsöversikterna i sina ämnen. Är du intresserad av att även din skola ska få möjlighet till det? Ta då kontakt med Johan Alm på larandematriser@gmail.com.

Nedladdning

Windows

Kontakt

Om du har frågor specifikt om LMX så tycker jag att du ska kontakta mig. Det gör du enklast genom att skicka ett mail till john.loven@lmx.nu.