Handledarutbildning kring Lärandematriser i Finland!

Vi har äran att erbjuda en handledarutbildning i Åbo, Finland för tutorer i nätverket SYD 3.0.
Det finns plats för 25 deltagare. Anmälan sker via särskilt utskick till berörda.

Finland+LM=SANT!Plats och tid
CLL i Åbo 15 – 17 januari 2020 (onsdag/torsdag 9-16, fredag 8.30-15)
Fortbildningen är finansierad av UBS och är avgiftsfri, men deltagarna betalar för litteratur, logi, resor och mat.

Innehåll
Kollegialt LM-skapande samt undervisning och respons utifrån LM: Jag…
… lär mig att kollegialt skapa, analysera och ge respons på LM
… lär mig arbetssätt för undervisning och själv- och kamratrespons utifrån LM och iakttagbara mål
… lär mig hantera grundläggande funktioner i plattformen LMX

Litteratur
Lärandematriser; att få eleven att förstå (Alm, 2015)
OBS! Kapitel 1 – 5 ska vara läst till kursstarten.
Iakttagbara mål; att göra lärande synligt (Alm, 2019).

Arbetssätt och Syfte
Utbildningen bygger på praktiskt arbete och kollegialt lärande i skiftande smågrupper. Du får lära dig formulera lärande som iakttagbara elevhandlingar, så att såväl elever som du själv får syn på vad eleven ska lära sig. Det är en nödvändig förutsättning för att sedan diskutera hur man lär sig det (elevens lärandestrategier) och får andra att lära sig det (lärarens undervisningsmetoder).

Du får principer för att ersätta abstrakta skoluttryck (s k amöbor) och ytliga beskrivningar av elevaktiviteter för att istället formulera konkreta målbilder för elevens lärande, s k iakttagbara mål. De beskriver vad ett kunskapsmål innebär i den konkreta uppgift som eleven har att arbeta med.
När elever får skapa bilder av handlingar som de ska lära sig och hur de kan bli allt bättre på dem, får de kontroll över sitt eget lärande. Det leder till bättre motivation, fokus och resultat i klassrummet.

Vi kommer att arbeta i lärplattformen LMX som kraftigt underlättar LM-skapande och delande av LM. Lärare kan även göra bedömningar direkt i en LM som LMX automatiskt överför till överskådliga sammanställningar. LMX är också ett fantastiskt redskap för analys av lärares undervisning och elevbehov. Se vidare lmx.nu

Planerad fortsättning
En handledarutbildning (HLU) innehåller normalt tio heldagar och är indelad i fyra faser (se text nedan). Dessa första tre januaridagar i Åbo fokuserar på fas 1 och delvis fas 2. Målet är att finansiera en fortsättning kommande terminer som inkluderar alla faser; från att skaffa en egen kompetens kring LM till att även handleda kollegors och en skolas utvecklingsarbete kring LM och iakttagbara mål. Vid en sådan fortsättning av HLU har vi ambitionen att skapa en speciell finsk version av LMX.

HLU kring lärandematriser är indelad i fyra faser där deltagarens kompetens och perspektiven successivt utvidgas:

FAS 1: VERKTYGET
Du lär dig skapa och ge respons på olika typer av LM med LMX.

FAS 2: UNDERVISNINGEN

Du lär dig undervisa och arbeta med respons i klassrummet utifrån LM och iakttagbara mål, kopplat till forskningsteorier kring respons och undervisning. Du lär dig att systematiskt sammanställa resultat och analysera din undervisning samt grunderna till ett forskningsbaserat arbetssätt.

FAS 3: HANDLEDARROLLEN
Du lär dig driva och leda kollegialt lärande och olika LM-moment på egna skolan. Du handleder kollegor, såväl kollektivt som individuellt, i deras arbete med LM-skapande, LM-undervisning och LM-respons, samt reflektioner kring detta.

FAS 4: PROCESSLEDARROLLEN
Du lär dig att handleda kollegor i ett forskningsbaserat arbetssätt där alla lär sig att systematiskt utveckla den egna undervisningen. Tillsammans med rektor formulerar och följer ni upp iakttagbara mål för lärares och skolans lärande. Du får också möjlighet att specialisera dig.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nya boken är här! Sommaren är räddad.

Så har den äntligen anlänt i fysisk form, nya boken; Iakttagbara mål; att göra lärande synligt. Här iakttagbara bevis från i fredags när förlaget plockar upp första exemplaren:

Iakttagbara mål

Alla som vill ha sommarläsning, en ny syn på lärande – eller helt enkelt konkreta tips till formuleringar inför höstens LM kan pusta ut. Boken kom i god tid innan sommarlovet!

Jag vet, den skulle varit klar för två år sen (sa jag till Tobias, min förläggare). Och ja, den skulle kommit förra sommaren (sa jag till alla som såg mig på Läromediaturnén förra våren), men det finns många anledningar till att det dröjt tills nu. Med ett ständigt ökande LM-intresse över hela landet har det periodvis knappt funnits tid för bokskrivande, även om LM-handledare nu på allvar börjar sprida iakttagbara tankar på egen hand. Den största anledningen till att utgivningen väntat är emellertid att jag fått så många nya insikter och tankar det senaste året med hjälp av kloka lärare, handledare och rektorer. Nya pusselbitar som nu äntligen fått saker att falla på plats.

Redan för fem år sedan, långt innan Lärandematrisboken gavs ut, fanns fröna till det som nu blivit Förmågetrappan, Tolv kriterietyper och principer för att uttrycka lärande begripligt, alltså grundbultarna i nya boken. 2014 kom jag med 600 sidors manus till förlaget. En tredjedel mejslades ut och blev till lärandematrisboken. Vi bestämde att först satsa på verktyget, Lärandematrisen.
LM-boken från 2015 kan ses som ett kök med redskap, avgörande förutsättningar för att skapa iakttagbara mål (ursäkta den dåliga vitsen). Den nya boken ger dig ingredienserna, alla matnyttiga formuleringar för att kombinera de läckraste lärande-mål. Men den förklarar också hur olika ingredienser förhåller sig till varandra, en ny struktur för mänskligt lärande.

De som önskat en färdig receptbok blir åter besvikna, de får även fortsatt gå till snabbmatkedjorna, till digitala plattformars färdiga matrismat. Iakttagbara mål står för ren och sann matglädje, det jag är övertygad om att skolan, lärare och elever behöver, nu mer än någonsin. En bok om det fantastiska och spännande i att lära sig saker och få andra att lära sig.
Jag tror och hoppas att boken kommer ut i en tid när Skolsverige äntligen är mogen för att lämna bedömningsfokus och satsa på skolans kärna; lärande och undervisning.

Må också boken nå den lärmiljö där den har störst potential att skapa förändring för elever, nämligen till lärarhögskolorna. Sakta börjar vissa lärosäten ta till sig iakttagbara tankar om elev- och lärandeperspektiv, inte bara som en munnens bekännelse, utan i form av konkret arbete med lärarstudenter. Insikten vaknar att det krävs fungerande verktyg och principer för att blivande lärare ska ges kompetens att begripligt förklara för elever vad det innebär att lära sig saker.

Lärarutbildare som redan nu arbetar med LM ihop med sina lärarstudenter vittnar om stor entusiasm. Föga överraskande. Alla dessa unga människor har ju egen eleverfarenhet av att inte fatta: Ett helt decennium av obegriplig bedömning.
Snälla, inte ännu en generation av elever och studenter som inte fattar!
Inte fler ungdomar som drabbas av onödig stress och psykisk ohälsa. We need Change.

Lärare behöver stöd i att formulera och förklara hur man lär sig analysera, jämföra, bearbeta, dra slutsatser eller sammanfatta. Det finns ingen tradition vid lärarutbildningar att falla tillbaka på, vi behöver uppfinna hjulet för att få snurr på lärandet. En oerhört viktig generation nya lärare ska utbildas för att genomdriva ett paradigmskifte, en skola byggd på begripligt lärande. Lärare som äntligen fick bli proffs på att formulera och undervisa utifrån begripliga mål.

Och låt oss nu hoppas att inga kommuner på allvar tror att vi kan spara skolan ur lärarflykt och lärarbrist. Vi måste satsa oss ur krisen. Men satsa på åtgärder som gör lärare motiverade att utvecklas och som får gymnasister att vilja söka sig till läraryrket. Snälla Skolverket, inte fler betygskurser. In med glädjen att utveckla spännande undervisning och få elever att lära sig, ut med påtvingad slentrianmässig dokumentation och bedömning.

Till hösten startar en ny handledarutbildning med lärare från hela landet och ytterligare en för en kommun i Mellansverige. Då kommer även LM-boxen att lanseras, liksom användarvänliga tutorials för olika LMX-funktioner. Men mer om det i senare inlägg!

Ha en härlig boksommar tills dess!

 

 

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Äntligen svänger pendeln mot elevers lärande!

Reaktionerna på min debattartikel i Skolvärlden visar att pendeln äntligen börja svänga från bedömning till undervisning och elevers LÄRANDE. Hundratals lajkar och mängder av delningar och lättade röster i kommentarfältet. Lärare beskriver hur hjärtinnerligt trötta de är på det senaste decenniets bedömningsfokus. Vi vill undervisa och få elever att lära sig, inte dokumentera bedömningsunderlag.

I helgen började Sydsvenskan en ny granskning om svensk skola. Fyra av tio lärare överväger att sluta bara på grund av dokumentationsbördan, många har redan gjort det. Sextio procent anger minskad dokumentation som avgörande för arbetsbelastningen. Allra allvarligast är att dokumentationen i sig gör att lärare sällan eller aldrig metodiskt hinner använda dokumentation till att förbättra undervisning och elevers lärande, själva vitsen med att dokumentera. Som att läkare skulle tvingas dokumentera diagnoser så omständligt och tidsödande att de inte hinner ge någon behandling. Dokumentationen i skolan görs för att den ska göras – inte för att elever ska lyckas eller för att ge bättre undervisning och lärare. Skolan har blivit en absurd värld.

Man slår också fast att nuvarande digitala plattformar driver upp antalet bedömningar, oftast utan att det finns lagliga krav på lärare att göra dem. Beslut om digitala plattformar tas på kommunal eller skolenhetsnivå – i strid med Skolverkets nya allmänna råd. Det finns alltså varken stöd i lagen eller hos Skolverket att låta denna absurda dokumentationshysteri fortsätta.

Finns det då inga alternativ? Jo självklart. Det var just av dessa skäl som nu blivit uppenbara som vi skapade vår lärplattform LMX:
För att elever ska få verktyg att begripa sitt lärande istället för att stressas av obegripliga summativa bedömningar.
För att lärare ska få verktyg att göra lärande begripligt och slippa lägga tid på dokumentation som inte ger elever något annat än ångest.

LMX gör alla sammanställningar och överföringar från lärande till summativa omdömen helt automatiskt och kommunicerar kunskapsutvecklingen till elevens mobil på ett visuellt och textmässigt förståeligt sätt – utan att läraren lägger ner en sekunds arbete. När väl lärare skapat lärandematriser i LMX blir all bedömning både snabb och enkel: Markera kriterierna eleven uppnår, så sammanställs alla resultat i överskådliga kunskapsöversikter. Ett klick och kopplingen mellan bedömning och en begriplig LM-rad visar sig. Kunskapsutvecklingen görs transparent och begriplig med grafer och kronologiskt ordnade LM-rader.

Det låter för bra för att vara sant. Men det är sant. Nu tvingas istället lärare (som Sara Bruun i Sydsvenskan-artikeln) lägga tid på att uppfinna egna digitala lösningar för att dokumentera elevers lärande, eftersom inga plattformar är gjorda för det. Men det är LMX.

Datorer ska utföra tråkigt dokumentationsarbete, inte skapa behov av det. Datorer är både snabbare, uthålligare och noggrannare än lärare på att dokumentera och sammanställa. Lärare är överlägsna datorer på att planera spännande undervisning för sina elever – alltså ska vi få tid till just det.
Med LMX får vi det. Verktyget och tekniken finns redan. Nu återstår arbetet med att sprida kunskap om att lösningarna alla skriker efter existerar – till lärare, rektorer och Skolverket. Hjälp oss med det framöver!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Formell ansökan till diplomerad handledarutbildning!

Här anmäler du dig till diplomerad handledarutbildning kring lärandematriser:

Ansökan HLU Eskilstuna

OBS! Din ansökan ska vara inlämnad senast 5 juni 2019. Antagningsbesked ges 19 juni 2019.

När?
10 heldagar utspridda över tre läsår. Start: 2 – 4 september 2019

Var?
Eskilstuna
 (ytterligare orter är aktuella, då intresset är vida större än de 25 platserna)

Kostnad
13.000:- / deltagare inklusive mat och fika alla 10 utbildningsdagarP1010233

Kursinnehåll
Kollegialt skapande av och respons på LM för skiftande stadier och ämnen
Metoder för undervisning och respons utifrån LM och iakttagbara mål
Formulera, utvärdera och handleda kollegialt lärande och skolutveckling utifrån iakttagbara mål
Litteratur kopplad till LM- och skolutvecklingsarbete

För mer detaljerad information om kursinnehållet, se kursplan:

Kursplan för diplomerad handledarutbildning kring lärandematriser 2019

Har du frågor kring utbildningen, tveka inte att höra av dig till larandematriser@gmail.com

cof

Varmt välkommen till handledarutbildning!

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Äntligen dags för ny diplomerad handledarutbildning kring LM!

Är du…
pedagog som vill få tid och specialkompetens kring begripligt lärande och skolutveckling?

rektor som önskar personal som leder en långsiktig skolprocess om undervisning och lärande?
lärarutbildare som söker redskap att ge blivande lärare ett lärande- och elevperspektiv?

Då är HLU Eskilstuna – diplomerad handledarutbildning kring lärandematriser – något just för dig!

Hur anmäler jag mig?
Fr o m fredag 3 maj
anmäler du dig till HLU Eskilstuna på larandematriser.se
Formell anmälan ska vara inlämnad senast 5 juni 2019.
Antagningsbesked ges 19 juni 2019.

När? 10 heldagar utspridda över tre läsår med start ht – 2019

Var? Eskilstuna (ytterligare en ort kan bli aktuell)

Kursinnehåll:
Kollegialt skapande av och respons på LM för skiftande stadier och ämnen
Metoder för undervisning och respons utifrån LM och iakttagbara mål
Formulera, utvärdera och led kollegialt lärande och skolutveckling utifrån iakttagbara mål
Litteratur kopplad till LM- och skolutvecklingsarbete

Förväntningar på deltagaren:
Jag…
… har vid kursstarten läst hela boken Lärandematriser; att få eleven att förstå
… närvarar fullt ut under alla tio kursdagar, med ett nyfiket och ifrågasättande sinne
… är beredd att gå utanför min ”bekvämlighetszon”, både ämnes- och stadiemässigt, för att handleda olika grupper av kollegor under och efter handledarutbildningen

Mellan utbildningsträffar förväntas att jag…
… skapar egna LM, enskilt och i grupp samt undervisar, ger respons och sammanställer resultat utifrån LM i skilda årskurser, ämnen och med olika tänkbara arbetssätt
… läser överenskommen litteratur och överför kunskaper till att lösa uppgifter såväl på sin arbetsplats som under kursdagar
… leder olika moment i skolans kollegiala LM-arbete, samt handleder kollegor
… i samarbete med skolledning formulerar långsiktiga mål för egna skolans LM-arbete kring LM-skapande, undervisning och respons, samt skapar rutiner för att systematiskt sammanställa och analysera skolresultat som grund för skolans utvecklingsarbete

Rektors avgörande roll:
En LM-process kring iakttagbara mål involverar hela skolans utveckling som leds av rektor. Skolledare förväntas därför delta under en heldag under handledarutbildningen och långsiktigt stötta både skolutvecklingsprocessen och pedagogens handledarroll, såväl pedagogiskt, praktiskt som ekonomiskt.

Extra kompetensstöd
LM-arbetet introduceras på skolan av Johan Alm under minst en dag i samband med att handledarutbildningen påbörjas. Tid bestäms i samråd efter antagningsbesked, liksom former och omfattning för fortsatt stöd. Under hela utbildningens gång erbjuds skolan mängder av konkret arbetsmaterial, strukturerat utifrån moduler, med stor valfrihet för den enskilda skolan.

Fredag 3 maj kan du anmäla dig på denna sida.
Då får du också mer detaljerad information kring utbildningens upplägg och innehåll.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Första Prövapådagen en succé: En ny LM-fas har tagit sin början!

Femtio lärare från Dalarna i norr till Skåne i söder hade samlats en heldag på Vilsta konferens i Eskilstuna för att helt få grotta ner sig i lärandematriser och iakttagbara mål. Entusiasmen var stor hos både lågstadielärare och gymnasielärare, specialpedagoger och utvecklingsledare som kommit till denna historiska LM-träff.

Prövapådagen 4 mars 2019 inleder en ny fas i LM-arbetet, där Johan för första gången tog ett rejält steg åt sidan. Istället leddes utbildningsdagen av fem diplomerade LM-handledare; och som de gjorde det! Nöjda deltagare lyssnade till dessa kloka handledares erfarenheter, slutsatser och tips kring att undervisa och leda skolutveckling med hjälp av LM. Det är ett viktigt nytt steg mot att LM-kompetens nu på allvar kan börja spridas som ringar på vattnet runt om i landet.

Eva, PrövapådagRigmor Jönsson, Petra Ryman, Karolina Klingborg, Caroline Hatcher och Eva Harlenbäck var de LM-handledare som ledde LM-dagen. Här är det Eva som handleder ett gäng gymnasielärare i skapandet av en LM i samhällskunskap.

Caroline, PrövapådagLM-handledare Caroline Hatcher med tre mellanstadielärare, djupt försjunkna i att formulera iakttagbara kriterier till sin LM

Mesta tiden under Prövapådagen veks till att i smågrupper skapa lärandematriser i LMX under handledares erfarna vägledning. Allra mest uppskattat hos deltagarna var att få pröva på det kommande materialet LM-boxen (kommer ut i höst), fyllt med praktiska övningar kring grundläggande LM-tankar.

Prövapådag, lärareKonferensens alla smårum fylldes med ivrigt diskuterade och formulerande lärare. Många hade väntat i ett par år på att få komma igång på allvar med LM-processen.

De tog även intresserat del av vad en handledarutbildning (HLU) innebär och hur den kan utveckla dem själva och skolan de arbetar på. En stor majoritet av deltagarna var mycket intresserade av att anmäla sig till en sådan visade utvärderingen efteråt.
1 maj blir det möjligt att formellt anmäla sig till HLU med start ht -2019.

Redan 29 april kommer ytterligare en Prövapådag, denna gång på Konferens Arbetaren i centrala Eskilstuna. Utifrån erfarenheterna från första dagen har vi beslutat att utöka den med några platser, så om du inte redan hunnit kan faktiskt ännu anmäla dig på denna länk!

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nya handledare och LM-spridare flygfärdiga!

Så är ännu ett härligt gäng med handledare utbildade! 25 kloka människor gick färdigt HLU Göteborg i början av året efter tio dagars intensiv utbildning kring lärandematriser, utspridda över fyra terminer.

Det är en spännande och brokig skara som gått utbildningen. Förutom grundskolelärare och specialpedagoger har tre lärare från yrkesgymnasier i Mellansverige tillfört nya viktiga synvinklar på LM-arbete. Även en rektor har genomgått utbildningen och har ständigt berikat med egna perspektiv. En deltagare är dessutom lärarutbildare för gymnasielärare i Linköping och har med stor framgång spritt LM-tänk bland lärarstudenter där. Inget oväntat att det tas emot så positivt; iakttagbarhet och begripliga mål är ännu en stor bristvara på lärarutbildningar. Ett återkommande mönster är att luddigheten och amöbornas antal ökar ju högre upp du kommer i utbildningshierarkin, en anledning till att tankar kring iakttagbarhet får onödigt svårt att få fäste där. När folk på högre positioner (vid utbildningar, skolor och kommuner) inser att de själva också måste bli mer iakttagbara och begripliga börjar det ofta kännas jobbigt: Det är ju liksom behagligare att bara be lärare och elever ”därnere” att utvecklas.

Det som annars varit speciellt med HLU Göteborg är att den skett i nära samarbete med GR Utbildning, skolutvecklingsenheten för västra Sverige. Närmare bestämt tillsammans med Sandra Svensson och Kristoffer Creutz, två kunniga och erfarna skolutvecklare som tog kontakt med mig redan 2016. De har sedan länge spridit kunskap kring BFL till skolor runtom Göteborg, men kände att de saknade verktyg för att få lärare att genomföra viktiga tankar rent praktiskt i klassrummet. Efter att ha läst min bok menade de att lärandematriser var just ett sådant verktyg.

HLUGbgEtt glatt LM-gäng vid sista HLU-träffen i Göteborg tidigare i år.
Längst fram kursledarna Johan Alm och GR:s Kristoffer Creutz.

Våra olika roller har korsbefruktat innehållet och möjliggjort spännande kopplingar mellan kunskaper om skolutveckling och kursens fokus på iakttagbara mål: Hur görs skolutveckling i sig iakttagbar på skolan? Hur blir handledarrollen begriplig och iakttagbar? Det är viktiga tankar för framtida handledarutbildningar och som återkommer i min kommande bok Iakttagbara mål.

Jag sitter just nu och slutredigerar manus på boken ihop med mina fantastiska parhästar Linnea (redaktör) och Anna (formgivare) för att få boken fysiskt iakttagbar för alla i god tid före sommaren. Ett dussin handledare har varit kloka manusläsare i vinter och gett viktig respons. Det gäller att leva som man lär: Det är innan boken ges ut som jag behöver respons för att den ska kunna skapa förbättring och lärande, alltså en bättre bok att läsa! Respons efteråt (feedback) får jag tids nog – men då blir det bara summativa omdömen.

Det är många nya, stora tankar som jag vill väva samman i boken, tankar som pockat på i fem-sex år, långt innan lärandematrisboken nådde ut. Modeller som Förmågetrappan, Tolv kriterietyper, LM-study och Bullseyemodellen har utarbetats och med stor framgång testats under utbildningar de senaste åren. Det är verktyg och tankar utifrån samma elev- och lärandeperspektiv, men som kompletterar och fördjupar (och ibland ersätter) idéer från Lärandematrisboken.

Mer om detta längre fram under en intensiv LM-vår! Må solen skina på er alla tills dess!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar