Nu klarnar läget för kommande handledarutbildningar!

Strax före sommaren blev det äntligen klart att såväl Kävlinge som Sandvikens kommun kommer att satsa brett på egna handledarutbildningar. Sandviken, där Jernvallsskolan ”tjuvstartat” sedan i november, startar först hösten 2018, medan Kävlinge sätter full fart redan nu i september.

Kävlinge har en uttalat långsiktig strategi, där handledarutbildningen löper över fem terminer och parallelläggs med en rektorsutbildning, anordnad av LinEducation. Även i Kävlinge kommun finns en pilotskola som är steget före, nämligen Rinnebäcksskolan.

4 september inleds satsningen i Kävlinge kommun med att jag träffar 25 lärare från ett dussin skolor, som alla ska utbildas till handledare. 25 september får all personal i kommunen en halvdags introduktion, som sedan följs upp under terminen med att jag kommer ut och introducerar LM-skapande i samarbete med skolledning och handledare på varje enskild skola.
Arbetet sker och dokumenteras digitalt i delade mappar, så att respons blir möjlig både mellan kollegor, skolor och med mig. Denna digitala plattform kommer att samköras med LinEducation.

Spännande är också att tre av skolorna i Kävlinge är s k övningsskolor, dvs de har ett intensivt samarbete med lärarhögskolan i Malmö kring studenters VFU. Ett ömsesidigt utbyte är ett uttalat mål vid sidan om själva praktikverksamheten; skolorna får del av utbildningar på lärarhögskolan, samtidigt som enskilda verksamma lärare får möjlighet att möta studenter inne på lärarhögskolan. Även LM-pilotskolorna Holmaskolan och Ängslättskolan i Malmö är övningsskolor.
Det finns alltså sammanlagt fem skolor med koppling till Malmö lärarhögskola som arbetar långsiktigt med lärandematriser, ett intressant perspektiv framöver.

Förutom dessa två nya handledarutbildningar möts första omgångens HLU-lärare i en andra träff i Malmö 14-15 augusti och i Göteborg drar nya utbildningen igång 11-13 oktober i samarbete med GR, Pedagogiskt Centrum.
Ansökningarna ska vara inne före 8 september. Missa inte det! Först till kvarn…

Hur blir det för alla andra skolor då? är det säkert många som undrar. Mängder av skolor från Mellansverige och norra Sverige hör av sig och vill få till stånd en handledarutbildning, samma sak gäller skolor i södra Sverige, bland annat får jag glädjen att möta samtlig personal i Sjöbo kommun i augusti. Att döma av intresset finns redan nu underlag för att starta nya utbildningar både i Stockholmsregionen och i Skåne.

I nuläget är det emellertid orimligt för mig att dra igång fler. En av anledningarna till samarbetet med skolutvecklarna Sandra Svensson och Kristoffer Creutz på GR, Pedagogiskt Centrum i Göteborg, är just att de kan hjälpa till att följa upp LM-processen på de enskilda skolorna. (En annan är självklart att deras erfarenhet och nätverk bidrar med ny kompetens och viktiga perspektiv i LM-arbetet!)

Just nu behöver jag avvakta hur arbetet med dessa handledarutbildningar utvecklas, innan ytterligare kan starta. Så fort det är praktiskt möjligt startar vi upp på nya orter. På lång sikt är målet att få fram handledare som på egen hand kan driva vidare LM-utveckling på andra skolor än sin egen. Först då kan spridningen ta fart på allvar och möta de stora behov många skolor upplever av att vilja utveckla lärandet ur ett begripligt elevperspektiv.

Nu tar jag en välbehövlig sommarpaus, lägger mig med kossorna på ängen och idisslar i sakta mak allt som hänt under året. Ha det gott!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Filmen om kunskapsöversikter är här!

Nu ligger filmen om min nya bok Kunskapsöversikter på Youtube. Kolla in länken.

En intensiv inspelningsdag i juni resulterade i en rejäl uppfräschning av den halvtaffliga videosnutt jag själv producerade för 18 månader sen. (Dock: trots simpla screenrecorder-klipp och oredigerade stativtagningar har de gamla filmerna om lärandematriser och kunskapsöversikter över 10.000 visningar, till och med så sonen är lite avis…)

Det är Mikael Johansson på Berling Media som så proffsigt klippt och skjutit filmen. Den beskriver och förklarar hur du som lärare kan använda bokens kunskapsöversikter. Det finns helt nya perspektiv ur boken som lagts in i nya filmen, som de kombinerade översikterna för gymnasiet, översikterna över läsförmågor och möjligheten för rektorer att använda verktyget på skol- och kommunnivå.

Kunskapsöversikter är helt enkelt ett nödvändigt verktyg när du arbetat ett tag med lärandematriser i en klass. Hur ska du annars på ett begripligt sätt sammanställa alla elevresultat utifrån kunskapskrav? Färglägga kopior av läroplanen på papper eller på någon lärplattform? De flesta lärare har upptäckt att det inte bara är tidsödande och oöverskådligt. Det blir även fullständigt obegripligt för elever och föräldrar. Skolverket slår fast i sin egen utvärdering av kunskapskraven, att lärare dokumenterar allt mer och eleverna begriper allt mindre. Då måste man ompröva de verktyg vi lärare satts att hantera, nya behövs. Kunskapsöversikter är ett sådant nytt verktyg.

I boken får du massor av tips hur du kan använda kunskapsöversikter som lärare – men även hur du inte ska använda dem! Till exempel att presentera dem för elever som om de då plötsligt skulle fatta innehållet i kravformuleringarna. Nej, då behövs lärandematriser som konkretiserar alla amöbor och kopplar kraven till den uppgift eleverna har att utföra!

Men när du ska planera nya arbetsområden och väljer kunskapskrav eller när du ska dokumentera och sammanställa elevers och klassers resultat – då är de guld värda.
Det har jag handgripligen upptäckt under de fem år jag prövat fram dem!

Tack alla elever och underbar personal på Rinnebäcksskolan som gjorde filmen möjlig!
Vi ses i augusti, när vi kör en heldag kring att formulera lärandematriser om sociala mål.
Ha en slapp sommar fram till dess!

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Äntligen: Nya boken om Kunskapsöversikter har kommit!

Äntligen är den ute, min nya bok om Kunskapsöversikter. Efter ett halvt år av slit med att omforma över 100 kurs- och ämnesplaner så att kunskapskraven blir överskådliga, är de äntligen tillgängliga för alla. Med fri kopieringsrätt på egna skolan.
KÖ-boksomslag
Varför lägga ner sex månader av sitt liv på att ändra utformningen av befintliga kurs- och ämnesplaner, slita ut en formgivare med att göra dem maximalt överskådliga
och en redaktör för att få dem textmässigt identiska med läroplanen?

Det finns många skäl:
Med kunskapsöversikter kan du äntligen seriöst planera arbetsområden utifrån kunskapskrav – och överblicka ämnesövergripande områden.  I översikterna stryks alla upprepningar i kursplanerna och värdeorden bryts ut, så att lärare får syn på kunskapskrav och progression. Boken erbjuder till exempel att…
… NO-lärare får alla kunskapskrav i biologi, fysik och kemi på en enda sida istället för läroplanens nio.
… gymnasielärare får tre olika kursers kunskapskrav för ett ämne på samma sida och så att det går TT överblicka likheter och skillnader.
… SO-, NO/mattelärare och lågstadielärare får alla sina ämnens kunskapskrav på ett enda uppslag.

Men även dokumentationen av elevresultat blir tidsbesparande och överskådlig för både lärare och elev:
Alla översikter presenteras även i en ”utdragen” version där elevresultat kan föras in utifrån kunskapskrav, samtidigt som det framgår vilka elevuppgifter som bedömts. Läraren får då ett verktyg som gör det möjligt att bedöma och betygssätta utifrån kunskapskrav, inte uppgifter. Elever får en visuell kunskapsprofil kopplad till uppgifterna de gjort, så att de begriper vad som bedömts och hur det blir till ett betyg.

Jobbar du inom särskolan eller yrkesprogrammen på gymnasiet? Självklart finns även era kurs- och ämnesplaner med!

Vill du sammanställa hela klassers resultat utifrån kunskapskrav, så att du kan förbättra din undervisning just där det bäst behövs? Kunskapsöversikter är verktyget som gör det möjligt.

Är du rektor och vill utveckla skolan genom att utgå från de förmågor som just era elever har svårt att bemästra? Med kunskapsöversikter kan personalen analysera skolresultat på kunskapskravsnivå, inte utifrån trubbiga betygsgenomsnitt.

Vill du sen ha en översikt över alla kunskapskrav kring läsförmågor, lagda i progression över hela grundskolan, såväl för svenskämnet som andra ämnen. Ja, då får du det på köpet.

Men främst har jag gjort boken Kunskapsöversikter för alla elever. De som dokumenteras och bedöms mer för varje år, men begriper grunderna för det allt mindre.
Låt dem få lärare som slipper lägga onödig tid på att planera och dokumentera och som istället kan fundera ut rolig och utmanande undervisning. Gärna utifrån begripliga lärandematriser!

Nu hoppas jag bara att boken verkligen når ut i skolorna, så att jag inte lagt ett halvt år av mitt liv på något i onödan. Det vore ärligt talat lite förargligt…

Här kan du provläsa i boken, som går att köpa via Gothia, näthandlare, Läromedia m m
Vill du läsa en intervju med min tankar kring boken klickar du här.

Publicerat i Uncategorized | 4 kommentarer

Nya handledarutbildningar på gång!

Den 11 – 13 oktober kör den nya handledarutbildningen kring lärandematriser igång, denna gång i Göteborg. Information och anmälningsblanketter ligger ute på GR Pedagogiskt centrum som sköter all administration kring handledarutbildningen. Denna andra omgång gör jag nämligen handledarutbildningen i samarbetet med GR i Göteborgsregionen, närmare bestämt med Kristoffer Creutz och Sandra Svensson som jag lärt känna under flera träffar sen min föreläsning i Göteborg i höstas. Upplägget är snarlikt det i första omgången, med några nyheter:

Lokalen är på GR, Göteborg som dessutom ordnar all mat under träffarna.
Vissa utbildningsdagar kommer vi att vara två ledare, för att bli extra effektiva.
Sandra och Kristoffer kommer att utnyttja sin närhet till skolor i Västsverige och sin kompetens kring skolutveckling och ledningsfrågor, genom att följa upp och stötta LM-processen långsiktigt under och efter utbildningen.

Jag kommer precis som med den första omgångens handledarskolor introducera LM-arbetet vid ett par tillfällen och hålla kontinuerlig kontakt med handledarna i kursen. Så övertyga all skolledning/personal på din skola om det stora behovet av verktyg för att göra lärandet begripligt för elever! Anmäl er sedan på GR`s hemsida

Jag är dessutom på gång att sluta ramavtal med två hela kommuner, som vill köra en egen handledarutbildning för samtlig personal i kommunen. Ett spännande koncept som öppnar nya perspektiv: Kontinuerliga handledar-/rektorsträffar i kommunen för att följa upp LM-processen och delge varandra idéer, samkörningsfördelar med storföreläsningar m m.

Mängder av andra skolor över hela landet har aviserat att de är intresserade av handledarutbildningar, både i norra Sverige, Stockholmsområdet och Skåne med omnejd. När dessa handledarutbildningar kan starta är beroende av att detaljerade upplägg kring uppstart och datum för utbildning 3 och 4 spikas, något som bör vara klart före sommaren. Därefter kan jag ta ställning till när och var kommande handledarutbildningar kan starta.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Handledarutbildningen. En full-TRÄFF!

TRÄFF 1 med första omgången av handledarutbildning kring lärandematriser gick av stapeln 23-25 mars i Malmö. Det blev succé direkt, med 23 nöjda deltagare som lovordade både arbetssätt och innehåll:
”Välstrukturerat och varierat”
”Bra med praktiskt lärande, att vi använder konkreta undervisningsmetoder ur boken.” ”Härligt att du lever som du lär!”

P1010233Hela härliga handledargänget under en lunchpaus. Sen var det på det igen…

Det var tre fullmatade dagar i Malmö. ”Mycket! Men ska inte vara mindre” skrev någon. Att tiden gått fort är ett gott betyg, menade andra. Fler uppskattande kommentarer var:
Tankeväckande!
Du skapade ett mycket positivt klassrumsklimat på en gång.
Bra att kunna pröva tankar prestigelöst!

Tryck på länken så får du lite iakttagbara kriterier för en lyckad handledarutbildning

P1000673Nya tankar krockar med gamla, brydda hjärnor och veckade pannor – så ska det va!

Redan är nya handledarutbildningar på gång. I Göteborg startar en ny omgång i oktober i samarbete med GR Utbildning. Inom kort kommer det ut information kring exakta datum, lokaler, kostnader och upplägg, både här på bloggen och genom GR Utbildning. I augusti ska man ha anmält sig till utbildningen.

Den som har undringar kan fråga redan när jag är i Göteborg 22 maj och föreläser på GR 13-16. Välkomna då!

Även i Skåne och Stockholmsområdet finns långt framskridna planer att sätta igång nya handledarutbildningar, i flera fall i samarbete med hela kommuner. Inom några veckor kommer närmare besked om tidsplaner för dessa på bloggen.

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Gott År! Gammalt som Nytt…

Vilket kolofenomenalt fantanatiskt år 2016 varit för lärandematrisarbete i Sverige!

Boken Lärandematriser; att få eleven att förstå går just nu till femte trycket, vilket betyder 8000 sålda ex – och det bara fortsätter.

Framsida, boken

Ett dussin pilotskolor över hela landet har startat upp långsiktiga samarbeten. Kul, men intensivt. 40 dagar har jag varit iväg bara under hösten, från Sandviken i norr till Tomelilla i söder. Tack Ingrid, min förstående rektor, som pusslat ihop mitt lärarschema så detta varit möjligt!

groupiekollageTre av alla underbara lärargäng jag lärt känna under året i Örebro, Tomelilla och Sandviken.

Några spännande möten med lärare i storforum har jag också hunnit med under året: Skolporten i Stockholm i april, GR i Göteborg i september och SETTsyd-mässan i Malmö i november. Visst är det häftigt när 400 lärare samlas på ett ställe för att ta steg mot att skapa bättre elevförståelse, men jag smyger inte med att det är vid de personliga mötena med små lärargrupper ute på skolor som den verkliga dialogen blir till. Storslagna konferenser i all ära, men det är i det vardagliga arbetet i skolsalarna som det verkliga utvecklingsarbetet sker.

Den allra mest spännande utvecklingen är kanske den diplomerade Handledarutbildning som började skissas i samband med Göteborgskonferensen. Från en septemberidé är det nu verklighet! I dagarna skickas ansökningsresultaten ut till alla sökande skolor. Trots minimal tid och marknadsföring finns det mer än dubbelt så många sökande som antagningsplatser.hl-stampel23 mars kör vi igång i Malmö. Snacka om spännande!

Det är samma delade känsla att tvingas tacka nej till engagerade skolor och lärare, som det har varit under hösten att skicka ”Tyvärr-mejl” till tjogtals av skolor och kommuner som vill inleda samarbeten kring lärandematriser. Otroligt glädjande med allt engagemang, men sorgligt att inte hinna stötta alla som vill ha support.

Men kanske just handledarutbildningen kan vara en väg att nå ut till fler skolor, lärare och därmed elever med lärandematristankarna. Man kan se alla dessa blivande handledare som en förtrupp som kan sprida engagemang och förståelse till andra lärare och inte minst sina elever. Oerhört spännande!

Det enda som inte riktigt blivit av är att publicera alla halvskrivna inlägg på min blogg. De ligger kvar i mina datormappar – och ni förstår kanske orsakerna nu…

Vad väntar då 2017?

Ja, förutom att sjösätta handledarutbildningar (nya omgångar planeras redan på andra orter än Malmö) så lägger jag mina sista rader till nya boken Kunskapsöversikter. Det blir ett verktyg som jag hoppas inte minst högstadie- och gymnasielärare får upp ögonen för. Alla programgemensamma ämnesplaner på gymnasiet och grundskolekursplanerna (inkl. särskolan) presenteras, så att lärare och elever äntligen kan få en överblick på kunskapskraven. Ett efterlängtat alternativ till den bedrövliga layout i läroplanerna som vi hittills varit hänvisade till.
ko-boken
Exakt titel och omslag återstår att fila på…

Vill NO-lärare se vad som är gemensamt mellan fysik, biologi och kemi och få nio sidors kunskapskrav samlat på en snygg sida? Ja, varsågoda! Vill gymnasielärare se skillnaderna mellan snarlika kurser i matematik, engelska, historia – på ett litet blad? Det får ni nu! Vill du som svensklärare få överblick vad som skiljer i kunskapskrav för en elev som läser svenska respektive SVA? Allt finns i boken som snart är ute på Gothia!

Vad mer under nya året? Jo, ytterligare tre pilotskolor inleder samarbeten under våren, alla med sin intressanta historia. I Kävlinge startar Rinnebäcksskolan upp i januari med enorm entusiasm från ledning och personal. Målet är att nå ut till hela kommunen (En liknande målsättning finns även i Sandviken). I Hässleholm sätter lärandematrisarbetet fart på det spännande FlexVuxgymnasiet, där man skräddarsyr gymnasieutbildningar för elever i alla åldrar, allt från snabbspår till högskolan till rena yrkesutbildningar. Slutligen kommer Celsiusskolan i Edsbyn igång under våren som deltar i satsningen Samverkan för Bästa skola.

LMX, programvaran för att skriva lärandematriser har mött stort intresse under året alltsedan det släpptes i mars. Pilotskolorna har prövat den under året och blivit uppskattad, gett många lärdomar och nya idéer.
icon Just nu jobbar John, vår professionella LMX-programmerare, intensivt med att skapa grunden till en nätbaserad och utökad LMX. Hemsidan kommer att möjliggöra för alla skolor – och enskilda lärare – att lösa licenser för programmet, med samtliga kurs- och ämnesplaner tillgängliga. Den mest spännande nyheten är att den nya plattformen gör det möjligt att föra in bedömningar och respons direkt i lärandematrisen som sedan automatiskt förs över till en sammanställning av elevresultat (Kunskapsöversikt). Ett arbetssätt som kommer att underlätta enormt för alla lärare och öka förståelse och transparens för elever och föräldrar. Vi hoppas att kunna presentera en första version redan under 2017.

I mars får jag möjligheten att föreläsa en halvdag på lärarhögskolan i Kristianstad för studenter, VFU-handledare och personal. Låt oss hoppas, för elevernas skull, att detta blir en murbräcka in i högskolevärlden, så att även lärarutbildningarna inser det gigantiska behovet som finns att synliggöra kunskapsmål på alla nivåer.
Redan 2 februari föreläser jag på Skolporten i Stockholm och i maj blir det SETT-mässan. Men även i mindre format som på en Pubafton i Lund i maj, ges chansen att fundera över ökad elevförståelse och målkonkretisering.

I sommar hoppas jag slutligen få färdigställa uppföljaren till Lärandematrisboken:
Synliga mål i skolan kommer att ge lärare stöd och mängder av exempel på hur man kan konkretisera de 15-20 vanligaste förmågorna/kunskapskraven i svenska skolan (föra resonemang, använda begrepp, sammanfatta, dra slutsatser…).
Den kommer också att visa hur dessa förmågor relaterar till varandra.
synliga-mal-boken
Den som väntar på något gott, får vänta till efter sommaren…

Men boken kommer också visa de skriande behov som finns i hela skolväsendet för att konkretisera mål och göra dem iakttagbara; alltifrån enskilda skolors verksamhetsmål och lönekriterier,till IUP-mål, åtgärdsprogram och VFU-krav på lärarstudenter. Ska skola och utbildning bli utvärderingsbar måste målen helt enkelt gå att utvärdera. Det kräver synliga mål! Boken vill ge konkreta verktyg för detta till skolledare, lärare och lärarutbildare.

Ett välfyllt och spännande 2017 väntar. Vad gäller lärandematriser önskar jag ett lika gott nytt år som det gamla. Men det är kanske lite mycket begärt.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Här är den formella ansökan till handledarutbildningen! Dags att söka nu!

Intresset för en diplomerad handledarutbildning kring lärandematriser har varit enormt! Alla som skickat in intresseanmälningar har i veckan fått formella ansökningshandlingar. Men även du som inte gjort intresseanmälning har självklart möjlighet att skicka en ansökan, bara de kommer in före 31 december.
Klicka på nedanstående länkar så får du all information du behöver.

Kursinformation, handledarutbildning

Kursplan, handledarutbildning

Ansökan, handledarutbildning

Frågor på det? Mejla larandematriser@gmail.com!

Denna första omgång av handledarutbildningen startar redan nu i mars-2017. Då det har varit en snabb beslutsprocess kommer den att hållas helt i Malmö. Det stora gensvaret leder emellertid till att det redan nu finns planer på en andra och tredje omgång. Exakt när och var dessa kommer att hållas beslutas under våren, byggt på undersökningar kring var behoven och intresset för en sådan utbildning är störst. Målet är att skapa samarbeten med regioner eller enskilda kommuner som vill satsa långsiktigt och brett.

För att få genomslag i skolorna kring lärandematristanken krävs en så bred ansats som möjligt. Högt uppe på agendan står därför en större forskningsinsats de närmaste åren i en enskild kommun för att skapa evidens för att lärandematriser verkligen får elever att förstå. Flera kommuner, liksom forskare, har visat intresse för en sådan satsning. Samtidigt arbetar vi hårt på att utveckla LMX-programvaran, med fler funktioner och så att den kan bli tillgänglig för fler skolor.

Med andra ord en del spännande projekt på gång…

Och ni som undrar var uppföljaren till Lärandematriser; att få eleven att förstå tar vägen. Jo, den växer fram i datorn så fort jag ger den tid och är på gång efter sommaren!
Håll utkik efter Synliga mål i skolan.
Men redan tidigt 2017 ger vi ut Kunskapsöversikter, alla svenska kursplaner i ny överskådlig layout, från åk 1 till gymnasiets ämnesplaner. Av många efterfrågad – och ja, de kommer vara med fri kopieringsrätt!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar