Nya handledarutbildningar på gång!

Den 11 – 13 oktober kör den nya handledarutbildningen kring lärandematriser igång, denna gång i Göteborg. Information och anmälningsblanketter ligger ute på GR Pedagogiskt centrum som sköter all administration kring handledarutbildningen. Denna andra omgång gör jag nämligen handledarutbildningen i samarbetet med GR i Göteborgsregionen, närmare bestämt med Kristoffer Creutz och Sandra Svensson som jag lärt känna under flera träffar sen min föreläsning i Göteborg i höstas. Upplägget är snarlikt det i första omgången, med några nyheter:

Lokalen är på GR, Göteborg som dessutom ordnar all mat under träffarna.
Vissa utbildningsdagar kommer vi att vara två ledare, för att bli extra effektiva.
Sandra och Kristoffer kommer att utnyttja sin närhet till skolor i Västsverige och sin kompetens kring skolutveckling och ledningsfrågor, genom att följa upp och stötta LM-processen långsiktigt under och efter utbildningen.

Jag kommer precis som med den första omgångens handledarskolor introducera LM-arbetet vid ett par tillfällen och hålla kontinuerlig kontakt med handledarna i kursen. Så övertyga all skolledning/personal på din skola om det stora behovet av verktyg för att göra lärandet begripligt för elever! Anmäl er sedan på GR`s hemsida

Jag är dessutom på gång att sluta ramavtal med två hela kommuner, som vill köra en egen handledarutbildning för samtlig personal i kommunen. Ett spännande koncept som öppnar nya perspektiv: Kontinuerliga handledar-/rektorsträffar i kommunen för att följa upp LM-processen och delge varandra idéer, samkörningsfördelar med storföreläsningar m m.

Mängder av andra skolor över hela landet har aviserat att de är intresserade av handledarutbildningar, både i norra Sverige, Stockholmsområdet och Skåne med omnejd. När dessa handledarutbildningar kan starta är beroende av att detaljerade upplägg kring uppstart och datum för utbildning 3 och 4 spikas, något som bör vara klart före sommaren. Därefter kan jag ta ställning till när och var kommande handledarutbildningar kan starta.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Handledarutbildningen. En full-TRÄFF!

TRÄFF 1 med första omgången av handledarutbildning kring lärandematriser gick av stapeln 23-25 mars i Malmö. Det blev succé direkt, med 23 nöjda deltagare som lovordade både arbetssätt och innehåll:
”Välstrukturerat och varierat”
”Bra med praktiskt lärande, att vi använder konkreta undervisningsmetoder ur boken.” ”Härligt att du lever som du lär!”

P1010233Hela härliga handledargänget under en lunchpaus. Sen var det på det igen…

Det var tre fullmatade dagar i Malmö. ”Mycket! Men ska inte vara mindre” skrev någon. Att tiden gått fort är ett gott betyg, menade andra. Fler uppskattande kommentarer var:
Tankeväckande!
Du skapade ett mycket positivt klassrumsklimat på en gång.
Bra att kunna pröva tankar prestigelöst!

Tryck på länken så får du lite iakttagbara kriterier för en lyckad handledarutbildning

P1000673Nya tankar krockar med gamla, brydda hjärnor och veckade pannor – så ska det va!

Redan är nya handledarutbildningar på gång. I Göteborg startar en ny omgång i oktober i samarbete med GR Utbildning. Inom kort kommer det ut information kring exakta datum, lokaler, kostnader och upplägg, både här på bloggen och genom GR Utbildning. I augusti ska man ha anmält sig till utbildningen.

Den som har undringar kan fråga redan när jag är i Göteborg 22 maj och föreläser på GR 13-16. Välkomna då!

Även i Skåne och Stockholmsområdet finns långt framskridna planer att sätta igång nya handledarutbildningar, i flera fall i samarbete med hela kommuner. Inom några veckor kommer närmare besked om tidsplaner för dessa på bloggen.

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Gott År! Gammalt som Nytt…

Vilket kolofenomenalt fantanatiskt år 2016 varit för lärandematrisarbete i Sverige!

Boken Lärandematriser; att få eleven att förstå går just nu till femte trycket, vilket betyder 8000 sålda ex – och det bara fortsätter.

Framsida, boken

Ett dussin pilotskolor över hela landet har startat upp långsiktiga samarbeten. Kul, men intensivt. 40 dagar har jag varit iväg bara under hösten, från Sandviken i norr till Tomelilla i söder. Tack Ingrid, min förstående rektor, som pusslat ihop mitt lärarschema så detta varit möjligt!

groupiekollageTre av alla underbara lärargäng jag lärt känna under året i Örebro, Tomelilla och Sandviken.

Några spännande möten med lärare i storforum har jag också hunnit med under året: Skolporten i Stockholm i april, GR i Göteborg i september och SETTsyd-mässan i Malmö i november. Visst är det häftigt när 400 lärare samlas på ett ställe för att ta steg mot att skapa bättre elevförståelse, men jag smyger inte med att det är vid de personliga mötena med små lärargrupper ute på skolor som den verkliga dialogen blir till. Storslagna konferenser i all ära, men det är i det vardagliga arbetet i skolsalarna som det verkliga utvecklingsarbetet sker.

Den allra mest spännande utvecklingen är kanske den diplomerade Handledarutbildning som började skissas i samband med Göteborgskonferensen. Från en septemberidé är det nu verklighet! I dagarna skickas ansökningsresultaten ut till alla sökande skolor. Trots minimal tid och marknadsföring finns det mer än dubbelt så många sökande som antagningsplatser.hl-stampel23 mars kör vi igång i Malmö. Snacka om spännande!

Det är samma delade känsla att tvingas tacka nej till engagerade skolor och lärare, som det har varit under hösten att skicka ”Tyvärr-mejl” till tjogtals av skolor och kommuner som vill inleda samarbeten kring lärandematriser. Otroligt glädjande med allt engagemang, men sorgligt att inte hinna stötta alla som vill ha support.

Men kanske just handledarutbildningen kan vara en väg att nå ut till fler skolor, lärare och därmed elever med lärandematristankarna. Man kan se alla dessa blivande handledare som en förtrupp som kan sprida engagemang och förståelse till andra lärare och inte minst sina elever. Oerhört spännande!

Det enda som inte riktigt blivit av är att publicera alla halvskrivna inlägg på min blogg. De ligger kvar i mina datormappar – och ni förstår kanske orsakerna nu…

Vad väntar då 2017?

Ja, förutom att sjösätta handledarutbildningar (nya omgångar planeras redan på andra orter än Malmö) så lägger jag mina sista rader till nya boken Kunskapsöversikter. Det blir ett verktyg som jag hoppas inte minst högstadie- och gymnasielärare får upp ögonen för. Alla programgemensamma ämnesplaner på gymnasiet och grundskolekursplanerna (inkl. särskolan) presenteras, så att lärare och elever äntligen kan få en överblick på kunskapskraven. Ett efterlängtat alternativ till den bedrövliga layout i läroplanerna som vi hittills varit hänvisade till.
ko-boken
Exakt titel och omslag återstår att fila på…

Vill NO-lärare se vad som är gemensamt mellan fysik, biologi och kemi och få nio sidors kunskapskrav samlat på en snygg sida? Ja, varsågoda! Vill gymnasielärare se skillnaderna mellan snarlika kurser i matematik, engelska, historia – på ett litet blad? Det får ni nu! Vill du som svensklärare få överblick vad som skiljer i kunskapskrav för en elev som läser svenska respektive SVA? Allt finns i boken som snart är ute på Gothia!

Vad mer under nya året? Jo, ytterligare tre pilotskolor inleder samarbeten under våren, alla med sin intressanta historia. I Kävlinge startar Rinnebäcksskolan upp i januari med enorm entusiasm från ledning och personal. Målet är att nå ut till hela kommunen (En liknande målsättning finns även i Sandviken). I Hässleholm sätter lärandematrisarbetet fart på det spännande FlexVuxgymnasiet, där man skräddarsyr gymnasieutbildningar för elever i alla åldrar, allt från snabbspår till högskolan till rena yrkesutbildningar. Slutligen kommer Celsiusskolan i Edsbyn igång under våren som deltar i satsningen Samverkan för Bästa skola.

LMX, programvaran för att skriva lärandematriser har mött stort intresse under året alltsedan det släpptes i mars. Pilotskolorna har prövat den under året och blivit uppskattad, gett många lärdomar och nya idéer.
icon Just nu jobbar John, vår professionella LMX-programmerare, intensivt med att skapa grunden till en nätbaserad och utökad LMX. Hemsidan kommer att möjliggöra för alla skolor – och enskilda lärare – att lösa licenser för programmet, med samtliga kurs- och ämnesplaner tillgängliga. Den mest spännande nyheten är att den nya plattformen gör det möjligt att föra in bedömningar och respons direkt i lärandematrisen som sedan automatiskt förs över till en sammanställning av elevresultat (Kunskapsöversikt). Ett arbetssätt som kommer att underlätta enormt för alla lärare och öka förståelse och transparens för elever och föräldrar. Vi hoppas att kunna presentera en första version redan under 2017.

I mars får jag möjligheten att föreläsa en halvdag på lärarhögskolan i Kristianstad för studenter, VFU-handledare och personal. Låt oss hoppas, för elevernas skull, att detta blir en murbräcka in i högskolevärlden, så att även lärarutbildningarna inser det gigantiska behovet som finns att synliggöra kunskapsmål på alla nivåer.
Redan 2 februari föreläser jag på Skolporten i Stockholm och i maj blir det SETT-mässan. Men även i mindre format som på en Pubafton i Lund i maj, ges chansen att fundera över ökad elevförståelse och målkonkretisering.

I sommar hoppas jag slutligen få färdigställa uppföljaren till Lärandematrisboken:
Synliga mål i skolan kommer att ge lärare stöd och mängder av exempel på hur man kan konkretisera de 15-20 vanligaste förmågorna/kunskapskraven i svenska skolan (föra resonemang, använda begrepp, sammanfatta, dra slutsatser…).
Den kommer också att visa hur dessa förmågor relaterar till varandra.
synliga-mal-boken
Den som väntar på något gott, får vänta till efter sommaren…

Men boken kommer också visa de skriande behov som finns i hela skolväsendet för att konkretisera mål och göra dem iakttagbara; alltifrån enskilda skolors verksamhetsmål och lönekriterier,till IUP-mål, åtgärdsprogram och VFU-krav på lärarstudenter. Ska skola och utbildning bli utvärderingsbar måste målen helt enkelt gå att utvärdera. Det kräver synliga mål! Boken vill ge konkreta verktyg för detta till skolledare, lärare och lärarutbildare.

Ett välfyllt och spännande 2017 väntar. Vad gäller lärandematriser önskar jag ett lika gott nytt år som det gamla. Men det är kanske lite mycket begärt.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Här är den formella ansökan till handledarutbildningen! Dags att söka nu!

Intresset för en diplomerad handledarutbildning kring lärandematriser har varit enormt! Alla som skickat in intresseanmälningar har i veckan fått formella ansökningshandlingar. Men även du som inte gjort intresseanmälning har självklart möjlighet att skicka en ansökan, bara de kommer in före 31 december.
Klicka på nedanstående länkar så får du all information du behöver.

Kursinformation, handledarutbildning

Kursplan, handledarutbildning

Ansökan, handledarutbildning

Frågor på det? Mejla larandematriser@gmail.com!

Denna första omgång av handledarutbildningen startar redan nu i mars-2017. Då det har varit en snabb beslutsprocess kommer den att hållas helt i Malmö. Det stora gensvaret leder emellertid till att det redan nu finns planer på en andra och tredje omgång. Exakt när och var dessa kommer att hållas beslutas under våren, byggt på undersökningar kring var behoven och intresset för en sådan utbildning är störst. Målet är att skapa samarbeten med regioner eller enskilda kommuner som vill satsa långsiktigt och brett.

För att få genomslag i skolorna kring lärandematristanken krävs en så bred ansats som möjligt. Högt uppe på agendan står därför en större forskningsinsats de närmaste åren i en enskild kommun för att skapa evidens för att lärandematriser verkligen får elever att förstå. Flera kommuner, liksom forskare, har visat intresse för en sådan satsning. Samtidigt arbetar vi hårt på att utveckla LMX-programvaran, med fler funktioner och så att den kan bli tillgänglig för fler skolor.

Med andra ord en del spännande projekt på gång…

Och ni som undrar var uppföljaren till Lärandematriser; att få eleven att förstå tar vägen. Jo, den växer fram i datorn så fort jag ger den tid och är på gång efter sommaren!
Håll utkik efter Synliga mål i skolan.
Men redan tidigt 2017 ger vi ut Kunskapsöversikter, alla svenska kursplaner i ny överskådlig layout, från åk 1 till gymnasiets ämnesplaner. Av många efterfrågad – och ja, de kommer vara med fri kopieringsrätt!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Diplomerad handledare i lärandematriser! Något för Dig?

Är du en pedagog som vill få tid att fördjupa dig i lärandematriser och sedan leda egna skolans utveckling?
Känner du en kollega som skulle passa för det eller är intresserad?
Är du en rektor som önskar få lärare på egna skolan med specialkompetens kring lärandematriser och som långsiktigt kan driva skolutvecklingen framåt?
Jobbar du inom lärarutbildningen och vill få en ny infallsvinkel i din undervisning av framtidens lärare?

Då kan denna intensivkurs för handledare kring lärandematriser vara något just för dig!

Bakgrund:
Intresset för att arbeta utifrån lärandematriser har ökat lavinartat den senaste tiden. Det finns nu en lång lista med skolor och hela kommuner som hört av sig för samarbeten kring lärandematriser, men som jag tvingas tacka nej till pga tidsbrist. Andra skolor försöker starta upp en egen process utifrån min bok, men utan kompetensstöd. Flera av de 14 pilotskolorna jag samarbetar med har dessutom redan visat intresse för att enskilda lärare på skolan ska få en fördjupning kring lärandematriser, så att dessa långsiktigt kan leda arbetet vidare.

För att möta alla dessa behov och önskemål har idén om intensivutbildningar för handledare kring lärandematriser växt fram. Jag för nu diskussioner med bl a GR Utbildning om att lägga upp en kurs vår/höst -2017 med målet att få fram handledare som kan leda och stötta skolors lärandematrisarbete. Vid en mejlförfrågan kring detta efter Göteborgsföreläsningen 26/9, fick jag direkt ett dussintal intresseanmälningar från lärare/lärarutbildare! Efter detta fantastiska gensvar går jag därför nu ut med en allmän förfrågan.

Efter genomgången kurs ska pedagogen erhålla kompetens nog kring lärandematrisabete för att leda skolutvecklingen på såväl den egna skolan som på andra. Läs bifogade fil för mer detaljer om innehåll och krav.
Mejla sedan ditt intresse till larandematriser@gmail.com.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt läge = ny blogg?

Hej alla lärandematrisentusiaster! Det har varit ett omvälvande halvår. Jag har satt igång långsiktiga samarbeten med 14 skolor över hela landet och får sedan i somras dessvärre tacka nej till 2-3 förfrågningar i veckan. Vi är snart fantastiska 6000 som läst boken, men alla nya tryckningar och skolutvecklingsprojekt gör samtidigt att jag knappt ens hinner skriva på min nya bok. Bloggandet blev det första jag blev tvungen att dra in på.

Allt detta får mig att tänka om när det gäller bloggens innehåll och upplägg. Från att ha varit en kanal att få ut mina tankar vill jag framöver skapa ett bloggforum, där istället lärare på olika skolor får komma till tals med inlägg kring skapande av och undervisning med lärandematriser. Eller varför inte ett rektors- eller elevperspektiv? Månadens matris kanske?
Jag skulle också vilja koppla det till den facebookgrupp som startade i somras och som snart har 700 medlemmar. Kanske tar jag upp återkommande frågor, problem eller företeelser där och länkar hit till min blogg. En groupie från varje lärandematrisskola är också en dröm som börjar förverkligas. Idéer saknas garanterat inte, bara tid just nu.

Men allteftersom alla pilotskolor börjar komma igång på allvar ska säkert detta nya bloggforum kunna ta form. Så håll utkik framöver!

Redan  imorgon kommer ett spännande erbjudande till dig som verkligen är såld på tanken med lärandematriser och som söker likasinnade. Don´t miss it. An offer you can´t resist…

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Betygssättning, a piece of cake – med fungerande verktyg och tydliga kriterier

De nya riktlinjerna från Skolverket för hur lärare ska tolka betygssättningsreglerna skapar närmast hysteri i lärarrummen och media gör sitt för att spä på. Det gör mig sorgsen. Jag brukar lätt raljerande säga att jag lägger i genomsnitt tio minuter på att sätta betyg i en klass vid terminsslutet. Så lång tid tar det att läsa av 25 kunskapsöversikter och knappa in rätt bokstav i datorn. Det är faktiskt sant.

Men – jag har lagt ner timmar på att i lärandematriser formulera begripliga kriterier för vad eleverna ska lära och tänka ut hur jag ska undervisa dem så att det blir verklighet. De har gett och fått respons utifrån samma kriterier, som utgår från kunskapskrav, det som all bedömning av elevers prestationer ska bygga på. Det betyder att om du lägger tid på att formulera lärandematriser, så löser sig all bedömning och betygssättning av sig själv. Det eleven ska lära = det som bedöms och betygssätts. Svårare än så är det inte. Förstår alla inblandade vad som ska läras, förstår alla vad som bedöms.

Men – det kräver praktiska verktyg som gör detta möjligt, verktyg som varken Skolverket och forskare tillhandahåller. Jag la därför ner 7-8 år av mitt lärarliv på att arbeta fram lärandematriser och kunskapsöversikter för att göra lärande – och därmed bedömning – begripligt för alla. Just nu gör jag mitt bästa för att sprida dessa verktyg till så många lärare jag hinner – alla ska ju inte behöva lägga ner åratal av extrajobb för att förverkliga Skolverkets regler…

I min bok (s. 181-182) gav jag redan i höstas mycket konkreta riktlinjer för hur lärare kan resonera om vad det innebär att ”till övervägande del” behärska kunskapskraven i ett ämne, det som nu är kärnan i debatten kring Skolverkets nya tolkningar av betygsstegen. Se utdrag ur boken. Uttrycket till övervägande del är emellertid bara en del av betygsproblematiken. Det faktum att elever normalt presterar i allra högsta grad olika över tid för samma kunskapskrav, är något som det talas ganska tyst om i debatten. Den fokuserar på banala resonemang om vad som ”är ett B eller ett C”. Billiga elevstämplar istället för verktyg som kan beskriva komplex kunskapsutveckling.
I boken ger som jag menar rimliga avvägningar både för hur lärare kan hantera elevers skiftande nivå över tid och begreppet ”till övervägande del” vid betygssättningsögonblicket.

En avgörande förutsättning vid arbete med lärandematriser är att läraren undervisar eleven kring en förmåga vid många olika arbetsområden, att elevens prestationer dokumenteras begripligt  i matriser och sedan förs över till visuellt överskådliga kunskapsöversikter. Det ger underlag som bygger på bedömningar utifrån kunskapskrav – inte prov, arbetsområden och inlämningar, som i gamla tider. Detta är mycket långt från många elevers skolverklighet.

Med de verktyg lärare får av statsmakterna, är det ett omöjligt uppdrag att följa Skolverkets riktlinjer för bedömning och betygssättning:

  • Kursplanernas oöverskådliga presentation av kunskapskraven
  • Stödmaterial med fokus på ”bedömningsaspekter”, istället för vad elever ska lära
  • Förtydligade betygsregler, men inga verktyg för att kunna förverkliga dem
  • Nationella prov vars bedömning inte utgår från kunskapskrav, tvärtemot Skolverkets egna riktlinjer

Om lärare känner sig vilsna i denna situation, hur känner då eleverna sig?
Jo, det vet vi: I Jennie Sivenbrings färska avhandling I den betraktades ögon beskrivs hur elevers bristande förståelse för och kontroll över bedömning, leder till att betyg styr hela deras liv, inte bara skolliv. Sorgligt.
Är det någon som i detta läge på fullt allvar tror att fler bedömningsstöd, betyg och nationella prov är lösningen?!

Med verktyg som fokuserar på lärande, skolans huvudfunktion, och som gör lärandet begripligt för eleverna, så blir bedömning ”a piece of cake”. Efter en halvtimme har jag tolkat alla elevprofiler i kunskapsöversikterna och betygen är inknappade. Jag får tid att reflektera över alla kollegor och elever som med ångest, men utan verktyg, sitter och våndas.
Sorgligt – och så onödigt.

 

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar