Fortbildning med lärandematriser!

 

Är du, din skola eller ditt ämnesnätverk nyfikna på att arbeta med lärandematriser? Oavsett om det gäller en kort inspirationsföreläsning eller ett långt samarbete över flera terminer, så tveka inte att ta kontakt! Välj mellan tre erbjudanden (se målen längst ner i rutorna!):

fortbildningspaketI fortbildningen varvas föreläsning med workshop, där lärare skapar egna lärandematriser i par/grupp kring förmågor och arbetsområden som känns angelägna just för dem. Vill ni skapa förbättrade elevresultat och designa fortbildningen efter skolans behov? Välj skolutvecklingspaketet!
Jag har lång lärarerfarenhet och behörighet för alla skolstadier i ämnena svenska/musik, men är i grunden naturvetare och mattefantast. Min bredd gör att jag har insikt i och förståelse för just ditt ämne och stadium. Jag har över 20 års erfarenhet av att jobba med elever med annat modersmål, men även flera års erfarenhet från mer traditionella skolor och kan möta just din skolas behov.
Min masterexamen kring formativ bedömning och mitt arbete för Skolverket borgar för att fortbildningen blir forskningsanknuten (se taggen Forskning och lärandematriser och Anders Jönssons förord till boken).  Samtidigt garanterar det faktum att jag ännu är verksam lärare, en djupförståelse för lärares aktuella problem och behov.


Boken Lärandematriser; att få eleven att förstå är specialdesignad för att användas som stöd vid fortbildning, byggd på Helen Timperleys forskning om hur fortbildning ska utformas för att skapa förbättrade elevresultat. Varje kapitel tar upp en särskild aspekt av lärandematriser och kunskapsöversikter: Matrisformulering, undervisning, respons, kamrat- och självrespons, bedömning, betyg och utvecklingssamtal. Välj ert eget fokus!
Bokens avslutande kapitel sammanfattar i konkreta handlingar hur du med kollegor kan pröva olika moment, från de första nybörjarstegen till avancerad nivå. Det är just genom konkreta lärarhandlingar i vardagen som verklig skolutveckling sker.
Att synliggöra lärandet i handling!

 

 

Mejla mig för kontakt:

larandematriser@gmail.com